5 godina bezbrižnog gledanja

Uvjereni u kvalitet naših uređaja, pored 2 godine tvorničke, nudimo vam dodatne 3 godine garancije uz registraciju Vašeg uređaja.

Aktiviraj garanciju

Garancija 2+3 važi jedino za proizvode koji su iz distributivnog programa Avtera BH d.o.o., obilježeni uvoznom deklaracijom Avtera BH d.o.o. i čiji su serijski brojevi prošli kroz ERP sistem društva Avtera BH d.o.o.

Svi drugi serijski brojevi nisu predmet promocije koju radi Avtera BH d.o.o. i eventualna njihova registracija na ovom portalu ne znači mogućnost ostvarenja punog garantnog prava 2+3.

Izaberite naziv modela TCL televizora
Maksimalna veličina fajla za upload je 8 MB. Ukoliko imate problema sa uploadom molimo pokušajte smanjiti veličinu slike/dokumenta koji prilažete.